Bất động sản nổi bật

Cho thuê căn hộ ban công tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, 20.9954314, 105.8564223, 14, Ei1NaW5oIEtoYWksIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0iLiosChQKEgmj7VyGDaw1MRFp-uZvR78baBIUChIJL28tjA2sNTER_Vk5FRRVZ7g, Minh Khai, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam, VN
8 triệu/tháng 98 m2

Cho thuê căn hộ dịch vụ tại đường Thọ Tháp, Hà Nội

Phố Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, 21.0311566, 105.7914558, 14, EkJQaOG7kSBUaOG7jSBUaMOhcCwgROG7i2NoIFbhu41uZywgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0iLiosChQKEgmbQB7WSKs1MRH96D3YDoqKHRIUChIJZ0AXckirNTERg7ysXgblbp0, Phố Thọ Tháp, Phố Thọ Tháp, Hà Nội, Việt Nam, VN
7 triệu/tháng 50 m2

Cho thuê phòng gần mặt đường Cầu Diễn, Hà Nội

Đường Cầu Diễn, Nguyên Xá, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, 21.050364, 105.7391252, 14, EkjEkC4gQ-G6p3UgRGnhu4VuLCBOZ3V5w6puIFjDoSwgTWluaCBLaGFpLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0iLiosChQKEgnpaCDA61Q0MRGV5m_KK1fV4hIUChIJzygj3vlUNDERjo2Aqb5faMU, Đường Cầu Diễn, Đường Cầu Diễn, Đ. Cầu Diễn, Hà Nội, Việt Nam, VN
3,2 triệu/tháng 25 m2

Đất nền dự án